Trường HANSHIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG I- Khái quát chung Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới với công nghệ. Trong mỗi lĩnh vực ô tô, xe máy và đường sắt, Nhật Bản đang tạo ra những sản phẩm tuyệt vời dựa trên công nghệ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi – Hanshin Insitute[…]

Trường ALICE GAKUEN GROUP

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG I- Khái quát chung Hiện nay, chăm sóc y tế, chăm sóc điều dưỡng và chăm sóc trẻ em là những việc làm trong lĩnh vực phúc lợi y tế đang phát triển tại Nhật Bản. Trường Alice Gakuen thuộc Alice Group là nơi đào tạo, là môi trường giúp[…]

Trường đại học TOKUYAMA UNIVERSITY

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG I- Khái quát chung [textblock style=”2″]Mục đích giáo dục của trường: 1. Phát triển nhân sự có động lực với sáng kiến 2. Phát triển nguồn nhân lực có tầm nhìn toàn cầu và có được sự giáo dục đa dạng, phong phú. 3. Phát triển nguồn nhân lực với[…]

<