Trường HANSHIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG I- Khái quát chung Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới với công nghệ. Trong mỗi lĩnh vực ô tô, xe máy và đường sắt, Nhật Bản đang tạo ra những sản phẩm tuyệt vời dựa trên công nghệ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi – Hanshin Insitute[…]

Trường ALICE GAKUEN GROUP

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG I- Khái quát chung Hiện nay, chăm sóc y tế, chăm sóc điều dưỡng và chăm sóc trẻ em là những việc làm trong lĩnh vực phúc lợi y tế đang phát triển tại Nhật Bản. Trường Alice Gakuen thuộc Alice Group là nơi đào tạo, là môi trường giúp[…]

<